Ai có xin gửi list vào 0988836365 hay vutrican365@gmail.com nhé, số lượng không hạn chế, quan trọng giá tốt
Thanks cả nhà ủng hộ