Phá giá ngày mưa gió : 0968.288.286 . Giá chuẩn 3t (nguyen kit )chỉ nhận chốt vẫn bớt xăng xe cho ngày mưa . Lh 01678979999