0964.357939
0964.457939
Sim nguyên kit, full time
Giá 1.2tr/cặp