sim trả trước
0903400.053=2.5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 54)
0944 85 2222 giá 8.5 triệu
hạn nghe dài
tạm dịch là 85 là giàu có 22 mãi mãi,bấm dọc bàn phím rất sướng.
giá có giảm