Bác nào có Cam kết Vtel gọi free thì báo em nhé
Ưu tiên ABC.ABC - 6789 - Tứ quý