ĐT;0979.742.668 .......0986.791.666 yahoo...lanvu313.......gmail,....vutham289hp@gmail .com

NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN

VIETTEL chuyển lần 1 hết - 170k lần 2 hết - 200k
MOBI chuyển phí - 100k
ĐOÀN VIÊN MOBI phí - 150k
VINA chuyển phí - 80k

ai có nhu cầu mua lô thì alo mình có giá tốt....chuyển hàng toàn Quốc
có sim sinh viên VT và MB đã kích bán buôn


SỐ TAM quý ___ GIÁ _____ SỐ PHÁT LỘC ___ GIÁ
0966.032.888 ___ 5triệu _____ 0967.930.886 ___ 500
0966.032.999 ___ 5triệu _____ 0967.221.886 ___ 600
0963.104.886 ___ 500 _____ 0964.386.968 ___ 600
0978.948.268 ___ 500 _____ 0967.426.368 ___ 500
0967.858.368 ___ 600 _____ 0967.401.668 ___ 800
0975.639.268 ___ 600 _____ 0967.690.868 ___ 600
0968.086.268 ___ 600 _____ 096.798.4568 ___ 450
0967.692.568 ___ 600 _____ 0967.647.568 ___ 450

0964.434.868 ___ 600 _____ 0967.25.4568 ___ 500
0964.263.268 ___ 800 _____ 0964.03.7968 ___ 600
0964.64.2668 ___ 600 _____ 0964.116.168 ___ 600
0964.64.5668 ___ 600 _____ 0982.274.168 ___ 500
0964.761.668 ___ 600 _____ 0965.210.368 ___ 500
0964.263.868 ___ 700 _____ 0965.210.568 ___ 500

SỐ THẦN TÀI ___ GIÁ _____ SỐ PHÁT LỘC ___ GIÁ
0978.24.9559. ___ 400 _____ 0967.163.499 ___ 200
0964.085.285 ___ 350 _____ 0967.126.099 ___ 200
0967.90.92.93 ___ 500 _____ 0967.984.399 ___ 200
0968.952.889 ___ 400 _____ 0967.596.099 ___ 200
0967.319.079 ___ 200 _____ 0967.298.499 ___ 200
0967.316.679 ___ 300 _____ 0969.461.699 ___ 250
0967.164.179 ___ 250 _____ 0966.156.499 ___ 200

096.71.78.799 ___ 300 _____ 0964.221.899 ___ 350
0967.534.799 ___ 250 _____ 0966.528.299 ___ 300
0974.836.579 ___ 300 _____ 0973.241.699 ___ 300
0985.221.879 ___ 350 _____ 0979.854.299 ___ 300
0964.358.799 ___ 250 _____ 0964.705.699 ___ 250
0967.256.799 ___ 250 _____ 0986.108.199 ___ 300
0967.045.799 ___ 250 _____ 0965.307.399 ___ 250
0965.03.06.99 ___ 350 _____ 0967.627.499 ___ 200
0967.085.099 ___ 200 _____ 0966.721.699 ___ 250

SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ _____ SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ
0967.745.188 ___ 250 _____ 0975.911.488 ___ 300
0967.430.188 ___ 250 _____ 0962.476.788 ___ 200
0967.062.488 ___ 200 _____ 0968.897.088 ___ 200
0966.465.388 ___ 300 _____ 0965.706.588 ___ 250
0963.51.87.88 ___ 300 _____ 0966.016.588 ___ 300
0968.967.388 ___ 300 _____ 0967.29.84.88 ___ 250

0963.782.388 ___ 300 _____ 0964.109.188 ___ 250
0967.833.788 ___ 300 _____ 0985.505.788 ___ 250
0967.129.388 ___ 300 _____ 0985.129.388 ___ 350
0965.085.988 ___ 300 _____ 0982.729.588 ___ 350
0967.614.699 ___ 250 _____ 0984.829.388 ___ 350
0963.657.099 ___ 200 _____ 0979.954.388 ___ 350
0967.427.266 ___ 150 _____ 0986.307.588 ___ 350
0967.751.466 ___ 150 _____ 09678.74.288 ___ 250
0967.174.166 ___ 150 _____ 0967.597.266 ___ 150
0967.659.066 ___ 150 _____ 0964.685.766 ___ 150

Tài khoản 200k ___ giá _____ Tài khoản 200k ___ giá
0962.253.186 ___ 250 _____ 0969.517.588 ___ 300
0966.360.286 ___ 300 _____ 0985.360.188 ___ 350
0963.875.486 ___ 250 _____ 0968.731.588 ___ 300
0962.042.486 ___ 250 _____ 0968.791.588 ___ 350
0962.046.986 ___ 300 _____ 0969.207.588 ___ 300
0968.282.089 ___ 250 _____ 0969.341.588 ___ 300
0968.763.189 ___ 250 _____ 0966.731.088 ___ 300

0962.071.489 ___ 200 _____ 0969.542.588 ___ 350
0962.016.489 ___ 200 _____ 0966.104.788 ___ 300
0963.860.489 ___ 200 _____ 0969.715.099 ___ 300
0963.746.489 ___ 200 _____ 0969.462.199 ___ 300
0966.071.489 ___ 200 _____ 0968.843.799 ___ 350
0962.034.289 ___ 250 _____ 0968.957.489 ___ 200

Tài khoản 200k ___ giá _____ Tài khoản 200k ___ giá
0963.917.089 ___ 200 _____ 0962.046.189 ___ 200
0962.044.289 ___ 250 _____ 0962.022.089 ___ 250
0963.918.589 ___ 300 _____ 0963.742.089 ___ 200
0962.073.589 ___ 250 _____ 0968.753.089 ___ 200
0963.854.289 ___ 250 _____ 0968.462.089 ___ 200
0969.731.689 ___ 250 _____ 0969.487.289 ___ 200
0962.05.34.89 ___ 200 _____ 0968.374.389 ___ 250
0969.419.189 ___ 250 _____ 0968.765.189 ___ 250

0969.325.189 ___ 250 _____ 0962.01.85.89 ___ 300
0966.366.803 ___ 200 _____ 0962.027.589 ___ 250
0163.551.7999 ___ 500 _____ 0962.032.589 ___ 250
01669.276.999 ___ 500 _____ 0962.037.589 ___ 250
01674.583.583 ___ 400 _____ 0962.035.289 ___ 250

Tài khoản 200k ___ giá _____ tài khoản 100k ___ giá
0962.013.166 ___ 200 _____ 0966.792.166 ___ 200
0963.254.166 ___ 200 _____ 0966.792.366 ___ 200
0962.034.266 ___ 200 _____ 0966.792.188 ___ 300
0962.025.966 ___ 250 _____ 0966.792.186 ___ 250
0962.045.966 ___ 250 _____ 0966.792.588 ___ 300
0968.470.966 ___ 250 _____ 0966.792.198 ___ 200
0962.074.966 ___ 250 _____ 0966.793.186 ___ 300
0968.564.966 ___ 250 _____ 0966.793.286 ___ 300

0962.017.366 ___ 200 _____ 0966.793.266 ___ 200
0966.148.366 ___ 250 _____ 0966.793.299 ___ 250
0962.053.566 ___ 250 _____ 0966.794.589 ___ 250
0962.064.566 ___ 250 _____ 0966.794.889 ___ 350
0968.741.566 ___ 200 _____ 0966.794.889 ___ 350
0962.072.566 ___ 200 _____ 0966.794.889 ___ 350
0962.203.566 ___ 200 _____ 0966.794.889 ___ 350

SỐ Tiến ___ giá _____ tài khoản 200k ___ giá
0966.794.345 ___ 300 _____ 0962.381.012 ___ 200
0975.376.567 ___ 550 _____ 0969.751.012 ___ 200
0964.216.678 ___ 600 _____ 0968.360.012 ___ 200
0964.471.678 ___ 600 _____ 0963.075.012 ___ 200
0965.724.789 ___ 800 _____ 0963.755.012 ___ 200
0965.843.789 ___ 750 _____ 0966.865.012 ___ 200
0965.842.789 ___ 750 _____ 0962.951.012 ___ 200
0965.834.789 ___ 750 _____ 0968.846.012 ___ 200
0965.824.789 ___ 750 _____ 0963.761.012 ___ 200
0964 515 789 ___ 1tr _____ 0963.761.012 ___ 200
0964 039 789 ___ 1tr _____ 0978.69.94.95. ___ 200
0964.831.789 ___ 800 _____ 0963.74.57.58 ___ 200
0964.238.789 ___ 1TR _____ 0962.03.84.85 ___ 200

SIM ngày sinh ___ GIÁ _____ SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ
0975.24.03.86 ___ 400 _____ 0966.25.09.95 ___ 400
0964.20.08.91 ___ 350 _____ 0964.13.01.95 ___ 350
0964.17.07.91 ___ đb _____ 0974.02.10.95 ___ 400
0974.11.07.91 ___ 400 _____ 0967.07.03.95 ___ 400
0973.30.11.92 ___ 400 _____ 0979.10.04.95 ___ 400
0966.25.04.93 ___ 350 _____ 0963.20.12.96 ___ 350
0965.15.04.93 ___ 350 _____ 0965.16.08.96 ___ 350
0974.17.05.93 ___ 400 _____ 0964.18.12.98 ___ 350

0966.25.05.93 ___ 400 _____ 0968.10.11.98 ___ 350
0936.03.11.94 ___ 300 _____ 0965.03.06.99 ___ 350
0964.24.01.94 ___ 350 _____ 0964.20.12.99 ___ 350
0966.25.09.94 ___ 350 _____ 01205.64.1984 ___ 150
0963.01.11.94 ___ 350 _____ 01205.65.1989 ___ 150
0976.02.04.95 ___ 400 _____ 01226.61.1990 ___ 150
0969.22.08.95 ___ 400 _____ 01289.27.1994 ___ 150

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0974.145.590 _____ 0975.046.191
0972.612.490 _____ 0974.295.191
0972.669.690 _____ 0974.370.191
0972.514.890 _____ 0973.946.091
0968.609.490 _____ 0973.094.791
0968.609.390 _____ 0975.035.191
0972.516.390 _____ 0974.793.191
0969.812.290 _____ 0973.902.491
0984.521.391 _____ 0975.044.391
09785.27.4.91 _____ 0974.784.691
0984.521.391 _____ 0962.19.47.91
0984.710.491 _____ 0975.094.291
0975.504.691 _____ 0982.074.091

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0974.19.82.91 _____ 0969.410.892
0968.018.291 _____ 0974.706.592
0975.952.191 _____ 0972.640.892
0962.520.391 _____ 0982.165.492
0962.350.591 _____ 0972.524.892
0972.960.591 _____ 0975.158.792
0974.358.291 _____ 0975.231.792
09726.21.491 _____ 0973.29.43.92
0975.843.191 _____ 0972.9.08.192
0972.612.491 _____ 09728.10.3.92
0972.669.491 _____ 09728.4.10.92
0968.402.592 _____ 09789.06.492
0967.209.692 _____ 0975.91.34.92 ___ 180
0985.325.492 _____ 0987.719.492

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0972.285.392 _____ 0975.143.392
09723.16.5.92 _____ 0974.806.592
0972.802.692 _____ 0972.609.392
0973.405.192 _____ 0975.795.492
0972.417.192 _____ 0974.25.32.92
0972.196.492 _____ 0973.285.192
0968.017.392 _____ 0975.743.292
0968.015.792 _____ 0982.084.592
0968.64.10.92 _____ 0975.198.492
0968.625.392 _____ 0975.618.792
0968.29.60.92 _____ 0975.196.492
0965.182.792 _____ 0975.178.592
0975.104.792 _____ 0972.983.592
0975.173.492 _____ 0975.084.292

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k

0975.163.292 _____ 0975.087.293
0975.062.292 ___ 150 _____ 0972.074.093
0974.340.292 _____ 0974.167.393
0975.223.792 ___ 150 _____ 0973.182.693
0976.043.292 _____ 09743.15.4.93
0969.153.992 ___ 150 _____ 0982.082.493
0967.428.992 ___ 150 _____ 0973.712.493
0966.857.992 ___ 150 _____ 0987.081.493
0974.721.592 _____ 0974.318.793
0974.780.592 _____ 0974.332.093
0987.414.793 _____ 0973.894.293
0982.605.493 _____ 0973.992.493
0984.862.093 _____ 0973.292.793

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0968.4004.93 _____ 0974.108.493
0968.016.493 _____ 0974.025.493
0968.019.493 _____ 0974.017.493
0968.0171.93 _____ 0975.104.793
0968.412.793 _____ 0975.259.693
0968.112.793 _____ 0975.418.493
0968.016.793 _____ 0974.718.593
0968.218.493 _____ 0979.251.493 ..
0972.528.693 _____ 0975.743.793 ___ 180
0973.670.193 _____ 0968.712.993 ___ 150
0974.855.693 _____ 0972.113.093
0973.825.493 _____ 0973.914.593
0973.964.093 _____ 0974.023.493
0987.410.493 _____ 09736.12.5.93

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0972.93.42.93 ___ 230 _____ 0963.321.794
0972.621.793 _____ 0963.191.794
0975.154.693 _____ 0974.641.394
0968.117.493 _____ 0972.490.294
0974.603.594 _____ 0977.827.394
0974.618.394 _____ 0973.827.394
0987.091.794 _____ 0974.821.694
0972.830.994 _____ 0975.048.694
0975.058.794 _____ 0974.635.294
0973.021.794 _____ 0972.415.094
0974.192.394 _____ 0973.422.094
0975.217.694 _____ 0974.46.56.94

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0985.891.694 _____ 0972.127.794
0983.745.094 _____ 0962.726.994 ___ 150
0985.452.094 _____ 0963.643.994 ___ 150
0976.487.794 _____ 0985.891.694
0974.386.294 _____ 0964.195.994 ___ 150
0974.203.694 _____ 0973.791.394
0985.021.694 _____ 0973.904.594
0984.557.894 _____ 0973.78.10.94
0988.624.394 _____ 0974.314.694
0979.570.194 _____ 0974.511.794
0988.219.694 _____ 0974.588.794
0979.804.694 _____ 0984.84.5794
0972.501.294 _____ 0983.432.594
0975.46.91.94 _____ 0977.526.794

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0967.348.994 _____ 0974.722.594
0968.657.994 _____ 0974.402.794
0967.844.994 ___ 150 _____ 0972.047.294
09677.12.994 _____ 0974.581.394
0966.683.994 _____ 0972.480.794
0967.04.9994 ___ 180 _____ 0962.403.194
0969.147.994 _____ 0973.512.394
0969.045.994 _____ 0972.628.894
0968.46.10.94 _____ 0975.920.894
0968.336.294 _____ 0973.51.95.94
0968.506.294 _____ 097.282.10.94
0967.297.794 _____ 0974.817.294
0968.417.294 _____ 0968.403.294
0968.39.10.94 _____ 0968.47.12.94

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0968.209.194 _____ 0974.74.27.95
0968.423.294 _____ 0972.869.095
0968.34.11.94 _____ 0974.920.295
0968.410.394 _____ 0969.418.695
0967.027.995 ___ 150 _____ 0973.624.295
0967.134.995 ___ 150 _____ 0972.50.12.95
0967.506.995 ___ 150 _____ 0979.562.695
0962.094.395 _____ 0977.892.495
0974.810.396 _____ 0972.554.795
0969.820.596 _____ 09689.711.95
0968.450.596 _____ 0967.96.11.95
0974.704.596 _____ 0968.3080.95
0972.644.296 _____ 0969.730.795
0972.898.496 _____ 0975.44.10.95

ngày sinh 9x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0987.510.496 _____ 0969.024.497
0973.281.596 _____ 0975.094.697
0972.293.496 _____ 0979.321.497
09766.15.496 _____ 0984.293.097
0974.705.496 _____ 0972.725.897
0974.101.398 _____ 0983.540.297
0974.716.498 _____ 0975.915.497
0966.708.498 _____ 0975.085.697
0978.214.698 _____ 0966.718.597
0973.463.198 _____ 0966.721.897
0972.863.298 _____ 0966.804.497
0976.436.298 _____ 0975.316.498
0975.195.498 _____ 0974.90.75.98
0969.124.098 _____ 0976.597.498
0968.043.298 _____ 0968.928.498
0968.10.11.98 ___ 400 _____ 0968.928.498

ngày sinh 8x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0984.184.580 _____ 0972.437.382
0976.980.781 _____ 0976.76.43.82
0974.790.583 _____ 0974.585.482
0976.732.083 _____ 0985.571.482
0975.281.483 _____ 0988.729.182
0974.941.783 _____ 0989.721.482
0974.941.783 _____ 0975.164.082
0966.871.489 _____ 0975.742.182
0967.882.489 ___ 230 _____ 0975.814.982
0973.279.489 ___ 230 _____ 0977.350.984
0973.279.489 ___ 230 _____ 0985.012.884

ngày sinh 8x đồng giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ đồng giá 130k
0973.294.985 _____ 0976.058.285
0974.719.085 _____ 0976.058.285
0984.807.685 _____ 0985.806.285 ___ 180
0979.542.885 _____ 0972.014.885 ___ 150
0977.927.885 _____ 0972.285.469 ___ 180
0984.554.285 _____ 0972.362.069 ___ 180
0978.393.485 _____ 0972.248.069 ___ 180
0973.298.985 _____ 0978.470.509 ___ 130
0987.816.985 _____ 0974.902.169 ___ 200
0976.459.185 _____ 0974.347.269 ___ 200
0962.048.669 ___ 180 _____ 0974.268.769 ___ 200
0975.462.769 ___ 180 _____ 0975.784.269 ___ 200

tk = ođ ___ giá _____ tặng 100% nạp thẻ ___ giá
0977.463.069 ___ 130 _____ 0976.093.269 ___ 200
0973.594.269 ___ 150 _____ 0976.093.169 ___ 200
0988.965.489 ___ 230 _____ 0976.987.169 ___ 200
0974.752.089 ___ 180 _____ 0973.349.269 ___ 200
0974.944.269 ___ 230 _____ 0976.752.569 ___ 200
0976.022.769 ___ 200 _____ 0973.538.169 ___ 200
0985.854.169 ___ 200 _____ 0982.405.169 ___ 200
0975.392.769 ___ 200 _____ 0989.847.269 ___ 200
0972.96.07.69 ___ 200 _____ 0982.475.269 ___ 200
0973.290.469 ___ 200 _____ 0977.091.869 ___ 200
0973.798.169 ___ 200 _____ 0977.062.569 ___ 200
0975.970.469 ___ 200 _____ 0975.784.269 ___ 200
0976.162.769 ___ 200 _____ 0975.031.769 ___ 200

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0976.843.920 _____ 0975.240.063
0988.921.173 _____ 0975.1789.03
0974.667.503 _____ 0975.150.863
0982.059.563 _____ 0986.380.273
0982.126.763 _____ 0982.047.163
0985.145.624 _____ 0978.476.954
0979.893.354 _____ 0988.423.924
0987.537.254 _____ 0975.278.905
0974.358.921 _____ 0985.608.265
0974.391.471 _____ 0987.276.428
0986.307.271 _____ 0982.124.935
0982.107.925 _____ 0986.341.265
0982.104.325 _____ 0972.308.715

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0972.316.425 _____ 0974.364.765
0982.055.725 _____ 0972.273.965
0982.047.625 _____ 0983.491.765
0976.867.035 _____ 0975.14.6318
0972.104.935 _____ 0976.208.365
0975.230.865 _____ 0985.073.165
0975.241.935 _____ 0973.311.425
0975.208.835 _____ 0973.069.835
0975.140.925 _____ 0974.358.965
0982.017.835 _____ 0985.260.935
0973.019.865 _____ 098.20.21.325
0972.1686.05 _____ 0982.057.325
0972.203.765 _____ 0982.092.615

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0975.204.976 _____ 0975.213.765
0973.818.716 _____ 0975.096.035
0966.542.766 ___ 180 _____ 0975.239.835
0983.968.506 _____ 0983.259.421
0972.30.40.16 _____ 0988.937.401
0982.045.326 _____ 0975.214.875
0972.860.070 _____ 0975.214.875
0982.094.526 _____ 0975.168.475
0982.128.716 _____ 0975.143.765
0975.181.625 _____ 0975.241.325
0975.203.325 _____ 0978.502.925
0974.1789.05 _____ 0975.127.935
0986.271.436 _____ 0975.109.275

tk = 40k đồng giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k đồng giá 130k
0975.240.328 _____ 0986.902.257
0974.290.948 _____ 0984.693.319 ___ 180
0972.336.428 _____ 0975.194.328
0988.476.362 _____ 0982.817.137
0975.092.712 _____ 0979.511.467
0982.093.652 _____ 0979.291.147
0973.759.712 _____ 0979.486.302
0982.764.612 _____ 0986.513.052
0975.239.462 _____ 0975.095.062
0975.180.962 _____ 0975.227.432
0975.21.56.12 _____ 0975.24.75.12
0982.105.612 _____ 0974.903.632
0984.107.453 _____ 0975.75.00.42