Sim Nguyên kit, đăng ký thông tin nhanh gọn. Bạn nào kết call trực tiếp để làm việc nhé :


09.6788.1369 : 950k
0975.383.567 : 950k
0944.955.486 : 230k
01699999921 : 2100k