Như tiêu đề
Em bán
01699 56 9999 = 5tr2
01646 39 8888 = 4tr
01636 12 9999 = 5tr5
Anh em báo khách chốt liên hệ em 0987 24 5555
Thank's anh em !