Có anh em nào thanh lý như tiêu đề pm em cái ... đang có nhu cầu nhập hàng

Ngũ 5 = 45t quay đầu (ko dính 4,7)
Tứ 5,7 = 20t quay đầu (ko dính 4)

Có gì anh em sms cho em em alo lại luôn làm việc cho nhanh call : 0969 888 383