098.569.0123
0985.22.0123
097.231.0123
097.341.0123

0963.316.616


Vừa về bán luôn cả lô 3tr7 bác nào kết pm e ae làm việc nhé:x