097 497 6688 = 8Tr

0966 73 2999 = 5.7 Tr

0966 75 2999 = 5.7 Tr

096 217 0999 = 5.5 Tr

09 765 92999 = 6.5 Trệu

0967 39 1994 = 1.7 Trieu

0964 7 9 1996 = 1Tr7

0964 7 9 1984 = 1Tr6

0962 108 789 = 1Tr8

0963 519 567 = 650K

0968 577 058 = 200K

0973 759 539 = 300K

0966 528 515 ___0966 528 525 = 550k ( sim cặp )

0968 577 056 ___0968 577 065 = 300k ( sim cặp )

016 3886 3688 = 1Tr

0919 10 80 60 = 300k

0964 868 344 = 200k

09 8484 3555 = Đã Bán

0966 718 999 = Đã Bán

096 325 6688 = Đã Bán

0968 028 789 = Đã Bán


0962 88 1983 = Đã Bán

0962 258 789 = Đã Bán

0973 988 233 = Đã Bán

0964 97 1990 = Đã Bán

0964 678 599 = Đã Bán

096788 2689 = Đã Bán

096 456 2689 = Đã Bán

0964 799 585 = Đã Bán

09 64 74 74 85 = 250k

0964 74 22 74 = Đã Bán

0964 718 499 = Đã Bán

0964 816 955 = Đã Bán

0964 576 255 = Đã Bán

0167 995 3388 = Đã Bán

0966 485 486 = Đã Bán

0966 528 529 = Đã Bán

0969 868 313 = Đã Bán

0969 713 999 = Đã Bán

0969 999 699 = Đã Bán

09699 13555 = Đã Bán

0964 666 169 = Đã Bán

0968 999959 = Đã Bán


Chịu Trách Nhiệm Vào Tên Chính Chủ Cho Người Mua Sim
Hotline _Mr Hải _ 0979 318 999
Mail: (LoveSimHoaBinh@gmail.com)
NickName : ( SimDepHoaBinh_999 )
Dưới đây là tài khoản mà chúng tôi nhận thanh toán
Chủ tài khoản: Lê Quang Hải
Ngân hàng Nông Nghiệp Kỳ Sơn
Agribank : 300 520 5022 978

VietComBank: 045 1000 260 958
Call : 0979 318 999