0912.888822 : 12t 0965.33.6886 : 9 triệu 09.6886.2662 : 8 triệu 0968.288.286 . 3t 0948.6666.91 : 2.5t ( Quá đẹp cho thợ thuyền ôm ấp ) chỉ nhận chốt . Fix nhẹ tiền xăng cho a e thôi . Liên hệ : 01678979999