Có con sim trả truớc ít dùng muốn bán

0984.37.5555 = 16 triệu

Các bác đi qua úp dùm em

Thanks!