Ngũ 0 , 1 , 4 sim VT 11 bác nào có hàng sms cho e vào 0976766999
ae đi ngang up cho nhanh tìm hàng ạ