mình có khoảng 300 cái sim rác mobi đang còn nguyên kít,tài khoản khoảng 1k,bác nào co nhu cầu liên hệ 0944956866