Tình hình chơi chán rồi thì e bán thôi. Để phí của giời :P  • 04.2207.6666 con này trước e mua 11


  • 04.2239.6666 con này trước e mua 13


Các bác trả giá hợp lý e cho đi ạ. Nói chung lỗ là đương nhiên. Các bác mua cứ hợp lý e sút. E cần 1 số vừa miếng hàng Viettel và di động cho nó thay đổi không khí tí ...


Các bác liên hệ e: 0969.25.6666 ( sms cho tiện ạ )