-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w
-)w-)w-)w-)w-)w-)w
-)w-)w-)w-)w-)w
-)w-)w-)w-)w
-)w-)w-)w
-)w-)w
-)w
Độ đẹp không cần nói vì nhìn là chất

0978998888
(hàng đầu cổ cực hiếm luôn)
Giá 155tr
(giá tham khảo)
Kết lấy giá báo khách hoặc chốt.
sim đã off anh em báo khách