0986668886

098 + Full lộc phát (Hàng hiếm; khác hẳn mấy em 0964, 0965, 0967 ...)

Thanh lý 5x tr (thích thì nhích)

Liên hệ
0988998890