2 sim nguyên kit:

0976.61.1234=2tr5

0986.45.1234=2tr6

Liên Hệ :0989.863.666