Có 1 em trả sau mới đấu, 94k/th ai cần call/sms nhé.
0946 0 1 3 5 7 9

lh: 09434 13579 24/24