hàng thanh lý lễ 2-9

tất cả là sim nguyên kích ( eco + to )

ko thời hạn.

call 0916171615

0965.337.686
0965.597.686
0965.05.3886
0965.03.1668
0965.067.868
cả lô giá 270/1sim

0967.046.444
0967.955.444
0965.037.444
0965.283.444
cả lô giá 240/1sim

0965.257.111
0965.337.111
0965.085.111
cả lô giá 300/1sim

0967.062.000
0967.093.000
0967.109.000
0967.944.000
0967.631.000
cả lô giá 270k