cần tìm đích danh sim 0968.369.689.
Gọi cho e 0969.566.566.
bc nào nghe qua úp cho em phát nhe.thank c bc