tất cả là sim nguyên kít đki chinh chủ call huy
0988930000


0988.662.662....25
0962.622.622....19
0977.088.088....19
0982.088.088....19

0964.389.389....18
0965.099.099....18
0965.655.655....20

0967.677.677....16
0967.988.988....19
0967.997.997....15