bác nào đang cầm hay biết thông tin về 0902102006 chỉ em bít với nhé.Giá cả a,e thương lượng cho hợp lý.
Thanks cả nhà.
0973.241.008