Số 2 em nó là:
1. O168.596.79.79 = 1t2
2. O1665.86.68.68 = 1t5
AE kết Alo or SMS sim đuôi 7979 nhé. thanksPly