cần mua sim vina 09*090695 gấp!
Ai có xin sms vào sim 0918.755573

thanks!