Chiết khấu 30% cho a/e báo khách!

0988.28.12.99=2.5tr
0988.26.12.99=2.5tr
0985.26.08.99=1.5tr
0988.23.06.99=1.5tr
0984.27.05.99=1.5tr
0976.02.05.99=1.5tr
0988.28.02.99=1.5tr
0988.23.02.99=1.5tr

0964.28.12.98=1.5tr

0964.13.12.98=1.5tr
0964.09.12.98=1.5tr
0969.10.11.98=1.5tr
0964.07.11.98=1.5tr
0964.28.10.98=1.5tr
0964.28.09.98=1.5tr
0964.27.09.98=1.5tr
0977.26.09.98=1.5tr
0989.15.09.98=1.5tr
0977.22.06.98=1.5tr
0985.13.05.98=1.5tr
0979.11.05.98=1.5tr
0964.09.04.98=1.5tr
0985.13.02.98=1.5tr
0985.13.01.98=1.5tr

0964.28.09.97=1.5tr

0989.15.09.97=1.5tr
0964.07.09.97=1.5tr
0985.13.08.97=1.5tr
0989.16.07.97=1.5tr
0972.14.07.97=1.5tr
0985.13.07.97=1.5tr
0985.05.06.97=1.5tr
0984.22.05.97=1.5tr
0964.26.04.97=1.5tr
0984.22.04.97=1.5tr
0984.21.04.97=1.5tr
0985.13.04.97=1.5tr
0984.22.03.97=1.5tr
0984.21.03.97=1.5tr
0985.05.03.97=1.5tr
0964.01.03.97=1.5tr
0977.26.02.97=1.5tr
0984.22.02.97=1.5tr
0984.21.02.97=1.5tr
0985.05.02.97=1.5tr
0977.26.01.97=1.5tr
0964.13.01.97=1.5tr
0964.12.01.97=1.5tr
0985.05.01.97=1.5tr

0964.11.12.96=1.5tr

0986.13.11.96=1.5tr
0964.16.10.96=1.5tr
0989.15.09.96=1.5tr
0985.05.08.96=1.5tr
0964.30.07.96=1.5tr
0977.21.07.96=1.5tr
0962.14.05.96=1.5tr
0969.15.04.96=1.5tr
0964.10.04.96=1.5tr
0964.27.01.96=1.5tr
0966.19.01.96=1.5tr
0966.09.01.96=1.5tr

0964.24.11.95=1.5tr

0964.08.11.95=1.5tr
0964.08.09.95=1.5tr
0964.24.07.95=1.5tr
0977.26.06.95=1.5tr
0984.22.06.95=1.5tr
0964.29.05.95=1.5tr
0977.26.05.95=1.5tr
0984.22.05.95=1.5tr
0984.21.05.95=1.5tr
0975.29.04.95=1.5tr
0977.26.04.95=1.5tr
0984.21.04.95=1.5tr
0985.13.04.95=1.5tr
0964.13.04.95=1.5tr
0975.29.03.95=1.5tr
0984.22.03.95=1.5tr
0984.21.03.95=1.5tr
0977.26.02.95=1.5tr
0984.22.02.95=1.5tr
0984.21.02.95=1.5tr
0985.13.01.95=1.5tr

0964.06.12.94=1.5tr

0964.24.11.94=1.5tr
0964.08.11.94=1.5tr
0964.03.11.94=1.5tr
0964.14.10.94=1.5tr
0977.26.09.94=1.5tr
0985.13.09.94=1.5tr
0978.11.08.94=1.5tr
0964.01.08.94=1.5tr
0964.11.07.94=1.5tr
0975.29.05.94=1.5tr
0964.27.04.94=1.5tr
0984.22.04.94=1.5tr
0984.21.04.94=1.5tr
0964.30.03.94=1.5tr
0984.21.03.94=1.5tr
0964.26.02.94=1.5tr
0977.26.02.94=1.5tr
0985.13.02.94=1.5tr
0985.05.02.94=1.5tr
0967.04.02.94=1.5tr
0964.15.01.94=1.5tr
0985.13.01.94=1.5tr

0964.30.12.93=1.5tr

0964.10.11.93=1.5tr
0964.08.11.93=1.5tr
0964.04.11.93=1.5tr
0964.10.10.93=1.8tr
0964.06.08.93=1.5tr
0964.31.07.93=1.5tr
0964.13.07.93=1.5tr
0978.11.06.93=1.5tr
0985.13.05.93=1.5tr
0979.09.05.93=1.5tr
0975.29.04.93=1.5tr
0984.22.04.93=1.5tr
0985.13.04.93=1.5tr
0969.09.04.93=1.5tr
0977.26.02.93=1.5tr

0964.08.12.92=1.5tr

0964.15.10.92=1.5tr
0964.11.09.92=1.5tr
0964.01.09.92=1.5tr
0977.26.08.92=1.5tr
0964.03.08.92=1.5tr
0966.10.07.92=1.5tr
0964.28.06.92=1.5tr
0964.26.05.92=1.5tr
0985.13.05.92=1.5tr
0964.05.05.92=1.8tr
0975.29.04.92=1.5tr
0984.22.04.92=1.5tr
0969.15.04.92=1.5tr
0964.14.04.92=1.5tr
0964.12.04.92=1.5tr

0964.22.09.91=1.5tr

0964.29.08.91=1.5tr
0964.29.06.91=1.5tr
0964.30.04.91=1.5tr
0975.29.04.91=1.5tr
0985.13.04.91=1.5tr
0964.09.04.91=1.5tr
0964.02.03.91=1.5tr
0985.13.02.91=1.5tr
0985.05.02.91=1.5tr

0964.31.12.90=1.5tr

0964.04.11.90=1.5tr
0964.28.10.90=1.5tr
0964.23.09.90=1.8tr
0979.12.09.90=2.5tr
0969.10.07.90=1.5tr
0964.10.07.90=1.5tr
0985.13.04.90=1.5tr
0964.11.04.90=1.5tr
0964.06.04.90=1.5tr
0964.28.02.90=1.8tr
0988.23.01.90=1.5tr
0964.09.01.90=1.8tr

0964.29.11.89=1.5tr

0977.26.05.89=1.5tr
0964.26.01.89=1.5tr
0977.21.09.88=1.5tr

0964.13.12.87=1.5tr

0964.06.10.87=1.5tr
0964.26.08.87=1.5tr
0985.13.08.87=1.5tr
0964.08.07.87=1.8tr
0974.02.07.87=1.5tr
0984.22.06.87=1.5tr
0966.12.05.87=1.5tr
0984.21.04.87=1.5tr
0964.22.03.87=1.5tr
0979.24.02.87=1.5tr
0984.21.02.87=1.5tr
0985.13.02.87=1.5tr
0964.23.01.87=1.5tr

0977.26.08.86=2.5tr

0974.01.04.86=1.5tr
0962.16.02.86=1.5tr
0962.28.01.86=1.5tr

0964.15.10.85=1.5tr

0964.30.09.85=1.5tr
0978.11.07.85=1.5tr
0964.01.07.85=1.5tr
0964.27.06.85=1.5tr
0964.08.05.85=1.8tr
0977.26.03.85=1.5tr
0979.24.03.85=1.5tr
0984.21.02.85=1.5tr
0964.11.02.85=1.5tr

0964.22.12.84=1.2tr

0964.31.10.84=1.2tr
0967.14.08.84=1.2tr
0985.13.08.84=1.2tr
0964.02.08.84=1.2tr
0985.13.06.84=1.2tr
0975.29.01.84=1.2tr

0964.28.11.83=1.2tr

0964.22.10.83=1.2tr
0964.03.09.83=1.2tr
0966.14.06.83=1.2tr
0962.22.05.83=1.2tr
0964.03.05.83=1.2tr
0984.21.04.83=1.2tr
0985.13.04.83=1.2tr
0979.24.02.83=1.2tr
0984.21.02.83=1.2tr
0986.13.01.83=1.2tr

0964.31.12.82=1.2tr

0964.22.12.82=1.2tr
0964.29.11.82=1.2tr
0969.01.11.82=1.2tr
0964.28.09.82=1.2tr
0964.06.09.82=1.2tr
0964.24.07.82=1.2tr
0964.11.06.82=1.2tr
0964.13.04.82=1.2tr
0964.06.04.82=1.2tr

0989.15.09.81=1.2tr

0969.04.09.81=1.2tr
0979.27.08.81=1.2tr
0964.06.06.81=1.5tr
0977.26.02.81=1.2tr
0984.22.02.81=1.2tr
0984.21.02.81=1.2tr
0985.13.02.81=1.2tr

0988.26.12.80=1.2tr

0979.27.09.80=1.2tr
0989.16.07.80=1.2tr
0986.16.05.80=1.2tr
0984.21.04.80=1.2tr
0964.24.02.80=1.5tr
0964.12.01.80=1.5tr

0975.29.05.79=1.2tr


0985.05.07.78=1.2tr

0985.05.03.78=1.2tr

09838.07.6.99=1.2tr

09666.07.6.99=1.2tr
09666.07.5.99=1.2tr
09666.08.2.99=1.2tr
09666.08.1.99=1.2tr

09666.07.9.98=1.2tr

09666.07.7.98=1.2tr
09666.07.6.98=1.2tr
09898.07.6.98=1.2tr
09838.05.6.98=1.2tr
09838.03.6.98=1.2tr
09838.10.5.98=1.2tr
09666.07.5.98=1.2tr
09666.08.4.98=1.2tr
09666.08.3.98=1.2tr
09838.18.2.98=1.2tr
09838.17.2.98=1.2tr
09666.08.2.98=1.2tr
09676.12.1.98=1.2tr

09898.26.9.97=1.2tr

09666.07.8.97=1.2tr
09838.16.7.97=1.2tr
09666.07.7.97=1.2tr
09838.05.7.97=1.2tr
09882.27.6.97=1.2tr
09838.16.6.97=1.2tr
09666.07.6.97=1.2tr
09838.13.5.97=1.2tr
09666.07.5.97=1.2tr
09666.08.4.97=1.2tr
09666.08.3.97=1.2tr
09877.17.2.97=1.2tr
09858.12.2.97=1.2tr
09666.08.2.97=1.2tr
09666.08.1.97=1.2tr

09877.18.9.96=1.2tr

09666.07.9.96=1.2tr
09838.29.8.96=1.2tr
09666.07.8.96=1.2tr
09838.29.7.96=1.2tr
09838.10.7.96=1.2tr
09666.07.7.96=1.2tr
09877.30.6.96=1.2tr
09666.07.6.96=1.2tr
09666.07.5.96=1.2tr
09838.28.4.96=1.2tr
09666.08.4.96=1.2tr
09666.08.3.96=1.2tr
09666.08.2.96=1.2tr
09883.12.1.96=1.2tr
09666.08.1.96=1.2tr

09666.07.9.95=1.2tr

09666.07.8.95=1.2tr
09838.07.8.95=1.2tr
09858.03.8.95=1.2tr
09838.03.8.95=1.2tr
09666.07.7.95=1.2tr
09838.16.6.95=1.2tr
09858.07.6.95=1.2tr
09666.07.6.95=1.2tr
09666.07.5.95=1.2tr
09868.26.4.95=1.2tr
09838.10.4.95=1.2tr
09666.08.4.95=1.2tr
09858.16.3.95=1.2tr
09666.08.3.95=1.2tr
09666.08.2.95=1.2tr
09886.31.1.95=1.2tr
09666.08.1.95=1.2tr

09666.07.9.94=1.2tr

09838.03.9.94=1.2tr
09666.07.8.94=1.2tr
09838.06.8.94=1.2tr
09838.05.8.94=1.2tr
09838.17.7.94=1.2tr
09666.07.7.94=1.2tr
09877.26.6.94=1.2tr
09767.17.6.94=1.2tr
09838.13.6.94=1.2tr
09666.07.6.94=1.2tr
09828.26.5.94=1.2tr
09666.07.5.94=1.2tr
09666.08.4.94=1.2tr
09838.29.3.94=1.2tr
09838.28.3.94=1.2tr
09666.08.3.94=1.2tr
09666.08.2.94=1.2tr
09838.07.2.94=1.2tr
09828.31.1.94=1.2tr
09666.08.1.94=1.2tr

09666.07.9.93=1.2tr

09885.29.8.93=1.2tr
09838.09.8.93=1.2tr
09666.07.8.93=1.2tr
09828.04.8.93=1.2tr
09885.24.7.93=1.2tr
09666.07.7.93=1.2tr
09883.09.6.93=1.2tr
09666.07.6.93=1.2tr
09666.07.5.93=1.2tr
09666.08.4.93=1.2tr
09666.08.3.93=1.2tr
09666.08.2.93=1.2tr
09666.08.1.93=1.2tr

09666.07.9.92=1.2tr

09666.07.8.92=1.2tr
09858.12.7.92=1.2tr
09883.07.7.92=1.2tr
09666.07.7.92=1.2tr
09838.14.6.92=1.2tr
09666.07.6.92=1.2tr
09666.07.5.92=1.2tr
09828.24.4.92=1.2tr
09838.09.4.92=1.2tr
09666.08.4.92=1.2tr
09838.06.4.92=1.2tr
09838.15.3.92=1.2tr
09898.08.3.92=1.2tr
09666.08.3.92=1.2tr
09838.04.3.92=1.2tr
09858.14.2.92=1.2tr
09666.08.2.92=1.2tr
09838.04.2.92=1.2tr
09666.08.1.92=1.2tr
09838.07.1.92=1.2tr
09838.05.1.92=1.2tr

09666.07.9.91=1.2tr

09828.06.9.91=1.2tr
09838.26.8.91=1.2tr
09666.07.8.91=1.2tr
09838.06.8.91=1.2tr
09838.05.8.91=1.2tr
09666.07.7.91=1.2tr
09666.07.6.91=1.2tr
09838.12.5.91=1.2tr
09666.07.5.91=1.2tr
09666.08.4.91=1.2tr
09666.08.3.91=1.2tr
09838.08.3.91=1.2tr
09666.08.2.91=1.2tr
09838.05.2.91=1.2tr
09666.08.1.91=1.2tr

09666.07.9.90=1.2tr

09828.07.9.90=1.2tr
09838.29.8.90=1.2tr
09666.07.8.90=1.2tr
09666.07.7.90=1.2tr
09838.05.7.90=1.2tr
09677.25.6.90=1.2tr
09676.14.6.90=1.2tr
09666.07.6.90=1.2tr
09666.07.5.90=1.2tr
09838.11.4.90=1.2tr
09666.08.4.90=1.2tr
09666.08.3.90=1.2tr
09838.09.2.90=1.2tr
09666.08.2.90=1.2tr
09883.12.1.90=1.2tr
09666.08.1.90=1.2tr
09838.04.1.90=1.2tr

09666.07.5.89=1.2tr


09666.07.5.88=1.2tr

09775.05.3.88=2.5tr
09775.05.2.88=2.5tr

09666.07.9.87=1.2tr

09666.07.7.87=1.2tr
09666.07.6.87=1.2tr
09666.07.5.87=1.2tr
09838.11.4.87=1.2tr
09666.08.4.87=1.2tr
09838.14.3.87=1.2tr
09666.08.3.87=1.2tr
09828.17.2.87=1.2tr
09666.08.2.87=1.2tr
09666.08.1.87=1.2tr
09838.05.1.87=1.2tr
09676.25.6.87=1.2tr

09838.07.7.86=1.2tr

09898.07.5.86=1.2tr
09666.07.5.86=1.2tr

09666.07.9.85=1.2tr

09838.11.8.85=1.2tr
09666.07.8.85=1.2tr
09666.07.7.85=1.2tr
09666.07.6.85=1.2tr
09666.07.5.85=1.2tr
09666.08.4.85=1.2tr
09883.18.3.85=1.2tr
09666.08.3.85=1.2tr
09666.08.2.85=1.2tr
09666.08.1.85=1.2tr

09838.06.9.84=1tr

09838.17.8.84=1tr
09828.10.8.84=1tr
09883.01.8.84=1tr
09838.03.5.84=1tr
09838.11.4.84=1tr
09838.15.3.84=1tr
09666.08.3.84=1tr

09666.07.9.83=1tr

09877.19.8.83=1tr
09838.15.7.83=1tr
09838.03.6.83=1tr
09838.17.2.83=1tr
09666.08.2.83=1tr

09898.05.9.82=1tr

09666.07.8.82=1tr
09838.09.7.82=1tr
09666.07.7.82=1tr
09838.03.6.82=1tr
09828.14.5.82=1tr
09838.09.5.82=1tr
09838.07.4.82=1tr
09666.08.1.82=1tr

09666.07.8.81=1tr

09838.05.8.81=1tr
09828.25.7.81=1tr

09666.07.9.80=1tr

09666.07.8.80=1tr
09666.07.7.80=1tr
09838.17.6.80=1tr
09883.18.3.80=1tr
09666.08.3.80=1tr