call : 0989.5.22222 & 0942.013.013 ( lâm)

đi nhanh 2 em giá tốt

09.6557.6557 = 1tr5

0965.09.08.86
= 800k (đã kích )

a e lấy 2 em giá tốt