0963.25.4078
0963.89.4078
09.62.61.4078
0976.62.89.86
0972.9797.86
0969.919.286
0967.11.22.86
096.33.99.969
Cả lô nguyên kit 3tr bác nào kết pm e ae làm việc nhé :x