tinh hinh la khach nho minh tim cay sony
vpcea 490x, i3 380 ram 4,hdd 320 (mau hong) den cho khach bac nao co cay gan giong vay cung dc
bac nao co alo minh nha


0986 304 379- 0902 589 268 mr dung 26 t