ình trạng sim nguyên kít để mãi mãi0969.205.333
0969.805.333
0969.250.333
0969.251.333
0969.201.333
0966.576.333
0966.584.333


nguyên lô 950k/sim
MCTT