cần bán nhanh :
0913311386=1.2t
0913311586=1.2t
0913303186=1.0t
0913312286=1.0t
0913313186=1.2t
giá lô=3.0tr