01259.65.8888: 4,5tr
01235.62.8888: 4tr
0127.335.8888: 4tr
0123.352.9999: 4,5tr
01259.65.9999: 4,5tr
01279.85.9999: 3,5tr
01278.80.80.80: 2,2tr
01252.678910: 2,2tr
01267.898.898: 2tr
01235.11.6789: 1,3tr
01275.22.6789: 1,2tr

Giá cả lô 22tr
Tất cả đều là sim trả trước mới nguyên kít, chưa đăng ký TTCN, chưa kích hoạt. Giao sim free toàn quốc.
LH: 0906566669, 012.55.98.6666