0934.96.2888
2.850k

NHẬN CHỐT MIỄN MẶC CẢ B
ÁO SANG TÊN

LH: 0982 292 292
VIETCOMBANK
STK: 0691002963086
CTK: PHẠM VĂN HÙNG
CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG

- VIETTINBANK
711A32151461
CTK: PHẠM VĂN HÙNG
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH