Sim có vài ngàn đủ dạng cập nhật dần dần cho AE lựa chọn

Mặc cả miễn call

0973.001.555 = 2.099k
0967.210.666 = 2.099k
0967.230.666 = 1.990k
0969.710.666 = 1.990k
0969.378.555 = 1.299k
0968.098.555 = 1.399k
0963.598.777 = 1.499k
096.979.0555 = đã bán
096.997.1555 = 1.299k
096.990.7555 = 1.299k
096.990.3555 = 1.399k
096.939.0555 = 1.399k
............................
mai update tiếp