.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0905.266.266 = 18Tr
0966.800.800 = 16Tr

Sim Trả Trước - Chính Chủ
Giá Đã Chuẩn - KMC
Trả Giá Xin Đừng call ạ
tks all

call
0966.800.800