Như tiêu đề, em cần gấp báo khách.
Tam hoa 8, 9 của vina hoặc mobi.
Chỉ yêu cầu càng rẻ càng tốt.

Bác nào có vào giúp em với ạ.

Thanks!