Sim Viettel nguyên kít 100%:
( Giá lô = 2tr )
0962.68.66.91
0962.68.66.90
0969.66.00.91
0962.68.66.92
0962.68.66.97
0962.68.66.95
0962.68.66.94
0962.68.66.93