Đang kẹt tiền nên bán 0933.368.386 4.5tr nếu lấy SMS Mình 0909.973.968
Giá đã chuẩn nên không fix xin đừng mặc cả giá