0966663089 & 0966663098
Bán cả cặp 1tr mua lẻ call 0977131486