0986.24.3456
~o)~o)~o)
Sim Ngkit. Đầu Cổ Đẹp
Phong Thủy Cao
Ý Nghĩa: Phát Lộc 24h Bạn Bè Nể Sợ
Giá Bán: 5tr
Có Fix Chút Lộc Lá Cho Ai Nhiệt Tình !!!
Mua Call: 0962.94.3456
Gd Toàn Quốc !!!