Tháng 7 cô hồn, tam cô 9 cần ra đi:
0965.987.999
Giá : 5,5tr - FIX
CALL : O16-888.9.888.9