0969778888
đầu gánh chuẩn 969 giữa 77 kép liền với 88 cực dễ nhớ ,lên số khúc nào ra khúc nấy .toàn số to lên số ảo cực kì anh em dùng làm hot thì quá chuẩn giá 75trcall huy 0963886789