Em có con sim được tặng nhưng không xài đến
Nay muốn bán lại cho anh em nào cần

09.6868.0000

Anh em liên hệ trực tiếp nhé
Em không rành giá, nên ai trả cao nhất em sẽ bán