Em đang tim sim ngày sinh có đuôi 11 12 90 (09xx111290)

Anh em nào có pm và báo giá giúp em gấp ah!
Hoặc SMS vào số 0985133533 giúp

Em đang cần mua gấp