096.368.0777
098.240.6777


Giá: 1,8tr/sim
Chuẩn nhận chốt không fix
Call chốt: 0962.056.056