Đang có khách tìm VT 10S đuôi 3x3839 ace nào có cho xin giá luôn nha. thank