Bác nào đang cầm 2 em này sms cho em cái giá nhé : thank nhiệt tình