Như tiêu đề, e cần thanh lý sim 0964.123333 + 0964.12.3333 + 0964.123.333 = 12,5tr. )
LH: 0963.111.333