giá này chuẩn luôn đỡ phải mặc cả,anh em thiện chí mua bán sms hẹn giao dịch.chỉ giao dịch tại hà nội